Waarom Stemspiegel?

De toegevoegde waarde van een training bij Stemspiegel is de specifieke aandacht voor de stem en articulatie.

Wij geven u niet alleen inzicht in uw eigen stem- en presentatievaardigheden maar geven u ook praktische tips and tricks om er direct in de praktijk mee aan de slag te kunnen.

Wees overtuigend

Komt u graag energiek, professioneel en overtuigend over? Bent u nieuwsgierig naar uw stemmogelijkheden? Wilt u uw spreekangst overwinnen? Wilt u de mogelijkheden ontdekken voor het goed brengen van een (toneel) tekst? Wij helpen u hier graag mee.

Spreekt u op de bij u passende toonhoogte? Hoe staat het met de melodie, het spreektempo en gebruik van pauzes? Hoe is de draagkracht van de stem? Kunt u de spreekruimte voldoende vullen met uw stemgeluid? Heeft u een verzorgde dictie? Spreekt u alle klanken goed uit? Spreekt u passief of actief? Klinkt uw stem nasaal, ijl, of juist zwaar en indringend?

Gebruik uw sterke punten

Ontdek uw eigen stemmogelijkheden en leer uw stem bewust inzetten. U leert uw stem en articulatie bewust te gebruiken daarmee stuurt u indirect ook de luisteraar en of de gesprekspartner.  

Uw stem, een kwetsbaar orgaan.

Er kunnen zich vele problemen voordoen die uw stemprestaties kunnen belemmeren. Stemspiegel heeft ervaring met onder meer de volgende – helaas veel voorkomende – stemproblemen en kan die oplossen of een bijdrage aan de oplossing leveren:  Denk aan: logopedische training van de stem bij stembandknobbeltjes, poliepen of stembandverlammingen. Wij werken nauw samen met kno -artsen uit de regio Leiden. Met een medische indicatie en een verwijskaart van de huisarts wordt de stemtraining geheel vergoed door de verzekering.

Maar liefst 37% van uw overtuigingskracht bij een presentatie zit hem in de stem!

Maak daar gebruik van en kom krachtiger, overtuigender en steviger over door een van onze trainingen.

Steviger door stemtraining
© 2012 Stemspiegel | Algemene voorwaarden | contact | site door MGC&D